RÆK UD

RÆK UD -Starten på et fornuftigt samarbejde.

RÆK UD er et tiltag der har til formål at danne overblik og grobund for samarbejde mellem alle de aktører og organisationer i Danmark, der på forskellig vis hjælper ofre, pårørende og berørte, som har været udsat for forbrydelser, ulykker eller voldsomme hændelser.

Vi gør det for at højne kommunikationen mellem organisationerne til gavn for organisationerne selv og dermed også brugerne.

Som organisation under den pågældende kategori, kan man blive tilknyttet RÆK UD, og efterfølgende have mulighed for at dele og hente oplysninger med de andre organisationer her på hjemmesiden. Vi satser på at få alle med i hele Danmark, således at vi får en stærk vidensportal, og gode muligheder for at hjælpe hinanden til at blive bedre til at hjælpe brugerne.

Gå ind under fanebladet “Registrer” og udfyld felterne med de relevante oplysninger.

Hvis man opfylder de skrevne kriterier, vil men få oprettet en profil, og få organisationens oplysninger og link på hjemmesiden.

Det er gratis at være medlem, og det eneste der kræves er, at man løbende opdaterer egne oplysninger/kontaktoplysninger, således det er muligt at kontakte hinanden via siden, da det jo er det, det hele handler om.

Derudover håber vi også at man som tilknyttet organisation vil deltage i den vidensdeling og det samarbejde der lægges op til. Er man tilknyttet RÆK UD, kan man f.eks. nemlig skrive indlæg i Vidensdelingen og også søge efter ambassadører i vores Ambassadør-butik.

Velkommen til…